Hvad skal du gøre, når afløbet lugter af kloak

Er du plaget af kloaklugt i dit hjem fra enten afløb eller toilettet? Det er ikke blot ubehageligt, men kan også være tegn på underliggende problemer i dit kloaksystem. I denne artikel udforsker vi de mest almindelige årsager til kloaklugt og kommer med forskellige løsninger til problemet.

afløb i håndvask

Årsager til at afløbet lugter

Et afløb kan blive stoppet af mange forskellige årsager. En af de mest almindelige årsager er dog ophobning af fedt og madrester i køkkenvasken, eller hår og sæberester i badeværelsesvasken. Disse rester kan over tid akkumulere og danne en prop, der forhindrer vandet i at løbe igennem. Andre gange kan det skyldes, at rørene er gamle og kalkede, eller at der er kommet fremmedlegemer ned i afløbet, som ikke kan nedbrydes. Det er vigtigt at identificere årsagen til det stoppede afløb, da det kan være afgørende for, hvordan problemet løses.

 1. Tom vandlås: En almindelig årsag til kloaklugt i hjemmet. Vandlåsen, som skal forhindre lugt i at trænge op, kan være tørret ud. Løsningen er simpel: Åbn for vandhanen/bruseren eller hæld vand i for at genetablere vandbarrieren.
 2. Sæberester og hår: Disse kan ophobe sig i afløbet og skabe gasser, der lugter. Regelmæssig rensning kan forhindre denne lugt.
 3. Defekt klokkevandlås: En slidt eller forkert monteret vandlås holder ikke tæt, hvilket kan kræve udskiftning for at forhindre lugt. Hvis installationen er utæt, kan det også vise sig ved, at kloakken lugter når det blæser.
 4. Fravær af vandlås: I nogle tilfælde mangler vandlåsen helt, hvilket gør at kloaklugt kan trænge ind i hjemmet.
 5. Luftproblemer i kloaksystemet: Disse kan resultere i, at vandlåsen tømmes og skaber lugtproblemer.
 6. Stoppet kloaksystem: En blokering i kloaksystemet kan føre til lugt og kræver professionel rensning af kloakken.
 7. Fejlinstallation i kloaksystemet: Fejl såsom bagfald på rør eller forkert monterede vandlåse kan forårsage vedvarende lugtproblemer.

 

Årsager til at toilettet lugter

 1. Slidte pakninger: Pakningen omkring toilettet kan blive mør. Dette kan skabe lugtgener, som ofte opstår bag toilettet.
 2. Utætte væghængte toiletter: En utæt installation ved et væghængt toilet kan ligeledes føre til lugt.
 3. Tom vandlås i toilettet: Ligesom med afløb, kan en tør vandlås i toilettet skabe lugtproblemer.
 4. Kalket vandlås: Over tid kan kalkophobning i toilettets vandlås føre til lugtgener. Dette kræver som regel et nyt WC.
 5. Fejlinstalleret toilet: Forkert installation kan være årsag til lugtproblemer.
 6. Rotter i kloakrør: Gnaverhuller i rørene kan lade kloaklugt sive ud i badeværelset.
Har du spørgsmål, eller ønsker et uforpligtende tilbud, så tøv ikke med at ringe til os

Yderligere årsager til kloaklugt i og uden for hjemmet

Hvis problemet er et stoppet afløb i badet, kan en kombination af diverse metoder være løsningen. Start med at bruge en svupper, og hvis det ikke hjælper, kan du prøve med kogende vand. Husk altid at være forsigtig for ikke at skolde dig selv. Hvis ingen af disse metoder virker, kan du overveje at rense vandlåsen. Hvis afløbet stadig er stoppet efter disse forsøg, kan det være nødvendigt at kontakte en autoriseret kloakmester for at få løst problemet. Så kan du igen nyde et hurtigt og effektivt afløb i dit bad.

 • Sprængte Rør: En alvorlig årsag til kloaklugt kan være sprængte rør. Når rør sprænger, kan spildevand lække ud, hvilket ikke blot skaber en stærk og ubehagelig lugt, men også udgør en betydelig sundhedsrisiko. Det er vigtigt at få disse repareret hurtigst muligt for at undgå yderligere skade og sundhedsrisici.
 • Defekte Kloakledninger: Kloakledninger, der har revner eller brud, kan også være en kilde til kloaklugt. Disse defekter tillader lugten fra kloakken at sive ind i hjemmet, hvilket kan være særligt problematisk, da det ikke altid er tydeligt, hvor bruddet er lokaliseret. En professionel vurdering og reparation er nødvendig for at løse dette problem.

 

Løsningsforslag:

 

TV-inspektion: En dybdegående undersøgelse af dit kloaksystem for at identificere problemet så vi kan lave en målrettet løsning.

Kloakrensning: Professionel rensning for at fjerne blokeringer og lugt.

Det er vigtigt at handle hurtigt ved tegn på kloaklugt for at undgå sundhedsmæssige risici og yderligere skader på dit kloaksystem. Vi er en autoriseret kloakmester og vi står klar til at hjælpe dig med både inspektion og effektiv løsning af dit problem.

Kontakt os i dag for at sikre, at dit hjem forbliver fri for kloaklugt.

 

Vi er medlem af